Cultura

Novembre 2018

Nova secretaria departamental LR, cau un pi de 25 metres, l’Atelier d’urbanisme de Perpinyà fa 25 anys, el telefon fix desapareix, i un vídeo de Greempeace censurat a Anglaterra.

16.11.18

9 comunes del Vallespir sense internet, els jutges esperen finalitzar la instrucció de l'accident de Millars a finals del 2019, continua tancat el centre d'impostos de Perpinyài un nou vídeo de l'agència catalana de turisme. premiat.

15.11.18