Cultura

Gener 2016

Des de començament del passat mes de desembre, és fan les excavacions preventives sota el futur campus universitari del centre de Perpinyà. Aquestes han permès posar al dia diversos elements de l'Edat Mitjana molt interessants : pous, sitges i diferents objectes.

20.01.16