Perpinyà

Desembre 2015

Novembre 2015

Que a la Catalunya Nord la commoció pels atemptats de París hagi estat més forta que a la resta dels Països Catalans és lògic, igual com també ho és que, el 2004, l’impacte dels atemptats de l’11-M a Madrid es notés molt més a Portbou que no pas a Cervera o que els efectes de l’atac contra les Torres Bessones resultessin més traumàtics als EUA que al Canadà. Certament, es podria adduir l’existència d’un espai europeu, però, ara per ara, el marc nacional és el que continua prevalent.

20.11.15

Primera operació anti-terrorista duta a terme a Perpinyà, désprés dels atemptats a París. La policia ha fet diverses recerques, a diversos punts de la vila, però de moment no ha trobat res.

18.11.15