A l’escola primària, els nens podien jugar a pilota, sempre que aquesta fos rodona, en canvi fins ara, estava prohibit jugar amb un baló ovalat (el que s’hi utilitza per jugar al rugbi.

Ara a Catalunya Nord, els nens i nenes podran jugar a rugbi, ja que, dilluns passat es va signar un conveni, a la seua de l’associació dels batlles, entre les federacions de rugbi a XIII i a XV, representants dels batlles i representants acadèmics.

Aquest conveni du el nom de ‘Rugby à la récré‘ i té com a objectiu potenciar i promoure aquesta activitat de rugbi ‘ à touche’  amb la instal·lació de terrenys sintètics a les escoles primàries.

Les comunes que s’hi adhereixin a aquesta conveni hauran d’invertir entre 3500 i 5000 €uros, en la superfície de la gespa.

Segons el president de l’associació esportiva Bercol, de Conellà del Bercol: Hem demostrat que era possible i segur. Durant dos anys a l’escola primària Joseph-Neo d’Elna, vam finançar un camp sintètic . Els nensi els usen sense cap perill. És el mateix a les escoles de La Torre d’Elna , Alenyà i aviat a Sant Cebrià. Per tant, hem pogut convèncer les diverses autoritats per seguir aquests exemples