L’Aplec ens ha enviat un comunicat on denuncia que : ‘Diverses mares i pares d’alumnes de Pollestres han demanat la intervenció de l’APLEC, ( Associació per a l’ensenyament del català,) davant les informacions segons les quals el col·legi Sévigné de Perpinyà no preveu la continuïtat de l’ensenyament del català que estudien els seus fills i filles en primari i els incita a canviar per l’italià que proposa l’establiment.

L’APLEC –un cop més– se veu obligada a denunciar una situació escandalosa i il·legal per diferents raons.

Escandalosa perquè la llengua catalana és encara una vegada víctima de decisions arbitràries de part d’estructures educatives que haurien de ser al servei dels joves, de les famílies i de les comunes que sostenen l’estudi i la transmissió del català. Il·legals perquè la llei és clara : ‘l’enseignement des langues régionales est favorisé’ (art L-312-10 del Codi de l’educació), la llengua regional és proposada en 6a (Circular 072 del 12 d’abril de 2017) i l’educació pública ha de garantir la continuïtat pedagògica dels ensenyaments.

El català és actualment dins una situació de clara discriminació: bloqueig de l’Oficina pública, cap convenció Estat-col·lectivitats, cap reunió del Grup acadèmic, cap planificació del desenvolupament, no s’afecten els professors reclutats dins els establiments on n’hi ha menester.

L’APLEC crida les autoritats acadèmiques a reunir el més aviat el Grup acadèmic per l’ensenyament de català de manera a posar en plaça la concertació indispensable al funcionament normal de l’ensenyament de la llengua regional. Demana que tots els col·legis de Perpinyà proposin a la reentrada 2019 l’ensenyament del català amb els professors certificats no afectats.’