Featured Video Play Icon
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) ofereix 170 cursos de català en modalitats intensives o en formats específics durant el període de vacances d’estiu. L’oferta, àmplia i de proximitat, es vehicula a través dels 22 centres de normalització lingüística, gràcies als 146 punts d’atenció distribuïts per tot el territori.
Aprofitar l’estiu per fer cursos intensius pot ser una bona solució per a les persones interessades que no s’hi hagin pogut inscriure durant el període lectiu habitual, per raons d’horaris o per altres incompatibilitats. Els cursos que s’ofereixen són sobretot orals i tenen la finalitat de donar resposta a les persones que acaben d’arribar fa poc a Catalunya o que tenen pocs coneixements de la llengua.
El compromís ininterromput del Consorci amb l’aprenentatge de la llengua catalana obre portes a persones nouvingudes que troben, en aquest període estival, l’oportunitat per iniciar el contacte amb l’idioma. En aquest sentit, el 82% de l’oferta de cursos dels mesos d’estiu del Consorci correspon als nivells inicials i bàsics. L’11,5%, a cursos especialitzats i la resta, a nivells escrits més avançats.
El CPNL ofereix cursos majoritàriament presencials en una àmplia franja horària per arribar a tots els públics. A partir de juny ja serà actiu el període d’inscripcions en els 22 centres de normalització lingüística. El cercador de cursos del web del Consorci permet buscar-los per localitat, per comarca, per nivell i per modalitat.
Els cursos de català organitzats pel CPNL segueixen els programes de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística (DGPL). Els certificats de nivell que expedeix el Consorci són equivalents als certificats oficials de la DGPL i es corresponen amb els nivells del Marc europeu comú de referència (MECR).
El Consorci per a la Normalització Lingüística, integrat per la Generalitat de Catalunya i per diversos ens locals, és una institució dedicada a la formació i al foment de l’ús de la llengua catalana en tots els contextos de la societat catalana i a facilitar la cohesió social mitjançant l’ús de la llengua.