Featured Video Play Icon

Com cada any  la Generalitat de Catalunya organitza els  exàmens oficials de llengua catalana oberts a qualsevol persona a partir de setze anys. Aquests exàmens també tenen lloc a Perpinyà, organitzats, des de fa uns anys, per la Casa de la Generalitat. Es tracta dels mateixos exàmens que els que es fan a Catalunya Sud: són les mateixes proves, organitzades els mateixos dies i corregides seguint els mateixos criteris.

Les inscripcions estan obertes fins el 12 de febrer inclòsqualsevol persona que es vulgui inscriure’s ho ha de fer contactant la Casa de la Generalitat. Els nivells d’aquests exàmens corresponen als estàndards pedagògics internacionals definits pel Consell d’Europa.  Són títols oficials amb reconeixement internacional i validesa indefinida. Es basen en el Marc europeu comú de referència per a les llengües. Els exàmens consten d’una prova escrita i d’una prova oral.

Els exàmens, que es faràn són :

Nivell A2: preu 22,05€ i data d’examen, dissabte 6 de juny. 
Nivell B1: preu 22,05€ i data d’examen, dissabte 13 de juny. 
Nivell B2: preu 22,05€ i data d’examen, dissabte 16 de maig. 
Nivell C1: preu 53,05€ i data d’examen, 23 de maig.

Per a més Informacions, us heu de dirigir a la Casa de la Generalitat, 1, Carrer de la Fusteria, 66000 Perpinyà. Podeu anar personalment, trucar per telèfon al 04 68 35 17 14, o enviar un correu electrònic a l’adreçacasaperpinya@gencat.cat.