La presidenta del Conseil Departamental, Hermeline Malherbe, ha anunciat que ha decidit que el Conseil departamental, engegui una inversió de 500 milions d’€uros, que serà aprovada el pròxim dilluns , durant la sessió que tindrà lloc al Castell de Castellnou, recentment adquirit pel departament.

Hermelina Malherbe ha dit que aquest ‘És un pla d’inversió inèdita, que  mai no ha arribat, un pla d’inversió de 500 Milions de €uros amb una durada de 4 anys. Dues coses són noves: la inversió de 500 M€ per  4 anys i la manera de fer. Cal fer altra cosa. La gent vol participar. Cal sentir i construir amb ells. En reuniré amb els presidents de les comunitats de municipis, el president de la comunitat urbana de Perpinyà, amb el prefecte, els cossos intermediaris, els sindicats i els habitants. És un pla que  vol construir amb un nou mètode de treball. El motor, és ‘que és el que es vol fer tot el conjunt de Catalunya Nord‘.

El pressupost d’inversió del departament va ser d’uns 100 milions d’€uros anuals però 80 milions d’€uros de realitzat. Les inversions seran segures, en matèries amb  la prioritat que anirà al treball , que és essencial, a l’educació, amb els municipis en particular, al desenvolupament durable. També és possible per a l’esport i a la cultura.

Pels projectes sobre l’‘economia de la qual la competència és responsabilitat de la Regió o de les comunitats de municipis, participarem amb  eixos propers.

Ja es fa en altres estructures, que  representa 12.000 treballs directes i indirectes al departament. Esperem els compromisos de les persones i direm si podem fer-ho o si no ho podem fer. El dipòsit de projecte es podrà fer amb  noves formes no per força en forma de dossiers clàssic, incloent-hi mitjançant les xarxes socials.

El Consell departamental està endeutat en uns  160,9 M€, això representa 345 € per habitant, mentre que la mitjana per als departaments del mateix estrat s’eleva a 568 € per habitant,  és a dir un 64 % més que a Catalunya Nord.

Haurem d’esperar doncs que és concreti més aquest pla d’inversions per veure-ho més clar.