Featured Video Play Icon

La Comunitat de comunes Sud Rosselló , formada per les comunes d’Alenyà,  Cornellà del Bércol, La Torre d’Elna, Sant Cebrià, Montescot i Tesà, va votar la instauració d’una taxa d’inundació, com fa un any ja ho havia fet la Comunitat Urbana Perpinyà Metropôle.  Un nou impost pels habitants d’aquesta comunitat de comunes, que pagaran uns 20€ per llar a l’any.

Els elegits d’aquesta, prometen que aquest taxa, en cap cas passarà de 40 € per llar. També asseguren no tenir cap altre remei a l’1 de gener de 2018, l’Estat delegarà la competència de la GEMAPI, la gestió dels mitjans aquàtics i prevenció de les inundacions a les intercommunitats.

El batlle de Tesà,  Jean-Jacques Thibaud, diu: ‘La comunitat de comunas no té la capacitat financera de gestionar els molts dics i els molts guals  mentre finança noves obres‘.

Aquest nou impost, concerneix a uns 21.000 nord-catalans.