Protestant en contre de la llei ‘du travail’ (dePrefectura, llei, treball, feina la feina):

Eren més de 200 a final de matinada, bloquejant davant la Prefectura, i hi tornaran (o a altre lloc no anunciat) demà dimecres.

La tarda el delegat del sindicat FO (Força obrera) ha volgut aclarir, després de les declaracions del Diputat PSfr Creta: ‘Confirmo que, com tots els parlamentaris del departament (Catalunya- nord), ha rebut un correu informant-lo al març sense haver-hi contestat. Només la Senadora Malherbe ens ha rebut. Avui el sr. Cresta reacciona anunciant que ens rebria, ja veurem si compleix, no els deixarem trànquil.’