Sembla que, cada vegada més, l’ajuntament de Perpinyà és menys catalana, malgrat el seu sobrenom de’ Perpinyà la Catalana’. Segons relata a la seua web l’associació Aire Nou de Bao, en una reunió que van tenir amb Brice Lafontaine, regidor adjunt al batlle pels afers catalans: ‘nos va avisar que les retallades pressupostàries obligaven la ciutat a reduir el pressupost de cultura i que entre altres coses els castells no figurarien al cartell de la Festa Major d’estiu de la ciutat’.

L’associació recorda que: ‘La decisió municipal no és una decisió aïllada. Des de fa anys la municipalitat de Perpinyà redueix o suprimeix el que els governs municipals precedents havien guanyat. Des de la supressió del CeDACC, de la desaparició de la Casa Pairal… (recordem la campanya No a la descatalanització) nos sap molt de greu afegir a la trista llista’.

Podeu llegir aquí, tota sencera, l’opinió de l’associació Aire Nou de Bao, sobre aquesta mala decisió dels afers catalans de l’ajuntament de Perpinyà.