El prefecte Philippe Vignes ,va reunir a finals del passat mes de febrer a representants dels servei de l’estat, de l’SNCF, del Conseil Departamental, de les comunes i de les comunitats de comunes així com de la comunitat urbana de Perpinyà Metropôle per examinar com fer més segurs els 110 passos a nivell que existeixen a Catalunya Nord.

Tots van coincidir que hi ha 4 d’aquests 110 que es urgent fer més segurs:  Perpinyà dos d’aquests són: el situat a l’avinguda Dalbiez, enfront de  Leclerc sud i el que hi ha situat al camí de la Passió Vella , darrera del magatzem Fly.

Els altres dos estan situats a Salses: el n° 411 implantat al centre-vila  i el n° 412, després del servei de la fàbrica Omya.

A partir del giratori  de l’entrada sud, és possible fer un encreuament a la carretera  per als cotxes. Aquest permetria servir alhora Omya, la carretera d’Ópol i la fortalesa,’ indica el batlle de Salses, Jean-Jacques Lopez., que afegeix: ‘També es preveu un pas subterrani per a vianants i bicicletes entre el pas 411 i l’estació. El cost d’aquestes millores es va estimar en 12 milions d’€uros l’any 2012. La SNCF s’ha compromès a finançar les obres en un 50%. La durada  de les obres per dur a terme aquest  projecte s’estima en 5 anys, però no sabem quan començaran les obres

Quant als altres passos a nivell, encara estan pendents d’actualitzar el diagnòstic sobre la seua seguretat.