Com recordareu el passat mes de febrer , en un comunicat, la universitat de Perpinyà, va fer públic que havia obert una enquesta interna , sobre una denúncia d’assatjament sexual, en contra d’un càrrec de la facultat dee ciències jurídiques i econòmiques.  Així mateix també van suspendre  del seu càrrec a la persona acusada d’aquest assetjament i van denunciat els fets al procurador de la república.

Ahir divendres en un nou comunicat la universitat ha fet públics els resultats d’aquesta enquesta interna. Per arribar a les seues conclusions van entrevistar-se amb 25 persones (estudiants, ensenyants i administratius). Ara asseguren que: sense poder concloure que hi ha una situació d’assetjament sexual i tenint en compte totes les proves recollides … la Comissió recomana la continuació de les investigacions en el context d’un comitè de disciplina contra el professor‘.

La commissió de disciplina, està formada per 10 membres i presidida per un professor-investigador, i aquesta serà la segona vegada en 12 anys que es convoca. La commissió pot prendre decisions de sanció de primera línia contra estudiants, professors i investigadors docents, que van des d’una simple advertència fins a una prohibició de continuar ensenyant.

Encara no hi ha data per aquesta reunió i memtre tant, el professor acusat continuarà suspés.